Användning av sociala medier

Föreställning av publikums orientering ur gastronomi perspektiv – traditionella/liberala. Samt publikums vårdsvärderingar genomförda med primära behov.

 1. Vad syssla ni med?
 2. När är ni född?
 3. Hur ofta äter ni på McDonald’s/Burger King?
 4. Hur ofta äter ni på en Classic restaurant?
 5. Bor ensam?
 6. Lagar själva mat?
 7. Hur mycket pengar använder ni i månad till mat?
 8. Väljer ni traditionella eller är öppna till att pröva okända/exotiska produkter?
 9. Resar ni ofta utomlands?
 10. När ni har vart sist till en tandundersökning?
 11. Jag hade pratat med…..(namn).

Namn/

Index

Kön

År 

Sysslan 

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Punkt 7

Punkt 8

Punkt 9

Punkt 10

1.

K-2

1996

Grunnad – 9

2/mån.

1/veckan

Nej

ibland

4-500

öppna

1/år

2 mån.

2.

K-2 

1996

Grunnad – 9

1/mån.

1/mån.

Nej

Ja

3-400

Nej

1/år

2 dag

3.

K-2

1990

Student/jobb

3/mån.

2/år

Nej

Ja

1500

öppna

1 gång

6 mån.

4.

M-1

1965

Konsult

1/mån.

Nej

Ja

3-4000

Nej

1/år

1997

5.

M-1

1944

Pensionär

2/mån.

1/mån.

Ja

Ja

1500

öppna

1/år

4 veck.

6.

M-1

1960

Byggning

2/mån.

1/veckan

Nej

Ja

8-9000

öppna

1/3år

1 i år

8.

M-1

1926

Pensionär

1/år

1/veckan

Nej

Ja

9000

öppna

1/3år

2 i år

9.

M-1

1967

Lokalvård

3-4/mån.

1/mån.

Ja

Ja

1500-lag

Nej

1/3år

aldrig

10.

K-2

1967

Pensionär

1/mån.

1/mån.

Ja

Ja

2-3000

öppna

2 gång

2 år

11.

K-2

1998

Grunnad

1/mån.

1/mån.

Nej

ibland

100

öppna

1 gång

1 mån.

12.

K-2

1986

Student

3-4/mån.

1/år

Nej

Ja

3-5000

öppna

1/år

1 år

13.

M-1

1992

Student/jobb

1/veckan

1/mån.

Nej

ibland

2000

Nej

Nej

2 veck.

14.

K-2

1989

Marknadsund.

1-2/mån.

1/mån.

Ja

Ja

1000

öppna

1/3år

5 år

15.

K-2

1992

Gymnasium

1/mån.

1/år

Nej

Nej

200

öppna

1/4år

4 mån.

16.

M-1

1991

Student

1-4/mån.

2/år

Nej

Ja

300

öppna

1/år

2 år

17.

K-2 

1970

Skolpsykolog

1/mån.

1/mån.

Nej

Ja

2000

öppna

1/år

2 år

18.

M-1

1983

Student

3/mån.

1/mån.

Ja

Ja

2000

öppna

1/år

3 mån.

Min underökning kan så väl kallas “traditionella eller valfria” mängdens orientering. Därför att i huvudsak vill fånga publikums vårdsvärderingar genomförda med primära behov.

Enkäten genomfördes i timmens intervall, 13:00-17:00 och hade som målgrupp, McDonald’s, respektive Burger King gäster. Till undersökning har besvarat antal 17 personer – 9 kvinnor och 8 män. Nio, studerar, fem som jobbar och 3 som är inaktiva. Ingen överraskning, eftersom ungdomar representerar den högsta marknads målgrupp av fast food restaurant kedjor.

Sen, genomvisas att vi forsat känneteckna som “en konsumtions samhäll orienterad” eftersom elva av de tillfrågade, fördela till mat budgeten mer än 1500 kr. Vinsten består i en öppnelse för det som är kallad okända eller exotiska mat; 13 personer besvarad affirmativt till att pröva nya smackar.

Utomlandsresorna kommer inte i första hand; 8 personer resar en gång varje år medan resten av nio, sällan. En betydlig överraskning resultat fick sista frågan, “När ni har vart sist till en tandundersökning?” för det innehålls lika olika svar som dem intervjuande.

 1. Som sagt, fast food restaurant kedjorna leder i publikums vald i genomförelse med dem restaurangerna som lagar traditionella rätter. Det bero på att mest av målgruppen lagar själva mat. 13/17, besvarade med “ja” – 76,5%
 2. I genomförelse med budgetens storlek, tandundersöknings frekvens finns ganska låg. Det kanske bero på bristen av tid eller helt enkelt att pengarna motsvarar till flera familjens medlemmar.
 3. Myten enligt västerlands medborgare resar ofta utomlands inte konfirmeras denna gånge. Finns en huvud sommarlov, finns då en enda gång i året utomland resan bland åtta individers målgrupp. Resten av nio, har vart par gånger i livet utom Sveriges område eller inte ens. Det här situation, uppstår inte särskild på bristen av pengar eller tid utom sällskapens och tillfälle saknad.
 4. “Sysslan versus öppnelsen till okända matvarelser” påpekas just enkätens ändamål. Vad som är värdig att observerar är att, dem förneka svar fick jag från representativa grupper för studenter och aktiva befolkningen. Resonemangen bakom det här resultatet, anser jag att är en fråga av tolerans förmågan. Och då förnuftet behärskar.
 5. En ganska tät resultat hänvisar variabels syssla mot utomlandsresa. Det förestår som en tanke att vi tillämpa till ett medelsklassamhälle, utnyttjar utomlandsresor för underhållning, inte särskild med något jobb koppling.