“The creative mind plays with the object it loves.”2– Carl Gustav Jung

Då cybernetik erbjöd mänskligheten “virtuella världen” som ett sätt att förenkla sociala etablerade relationer, hundratals sinne övertog idén och har utvecklat en riktig industri som har som en milstomp inspirationskällan som genereras av upptäcktens potentiell. Filmens citadell har överträffat sig själv genom att ge för offentlig visning s.k. alternativ av framtidens utveckling sedd genom den virtuella domänen. En framgångsrik produktion som kommer fram med en plus av originalitet i Secondary Life ursprungliga tanken är Jonathans Mostow film, “Surrogates”. Filmens handling bygger upp på en tänkt framtidas värld där artificiella androider kallas Surrogates är utformade för att ersätta den mänskliga verkliga livet genom att koppla in så de vara skyddade för faror. Folkens erbjuds en utopist liv som innebär inget våld, ingen rädsla eller skuld. Alltså, ett liv upplevda av två samtidiga individer: en äkta och en inbillad. Vad som gör filmens ämne minnesvärda är hela idén med “stand-by läge” projicerade liv i juxtaposition med “Redline”, den syntetiska. Precis som filmens titel antyder, av naturen letar vi efter substitut för att motverka rutinen å ena sidan och för att berika vårt emotionella bagage på den andra. Självklart, filmen speglar en endast perspektiv av en enda filmskapare. Allmänt utnyttjas subjektet är bred och ganska svårt att bearbeta på grund av vår mentala komplexitet. I filmens fallen, en av den viktigaste karaktär, komplicerar något den ytlig uppfattning eftersom ifrågasätter maskiners närvaro i jämförelse med gudomliga begreppet.

The Prophet: “Look at yourselves. Unplug from your chairs, get up and look in the mirror. What you see is how God made you. We’re not meant to experience the world through a machine.”
3

Personligen finner jag det svårt att göra en avgränsning av begreppet “inre liv” som befinnas i varje persons integritet och alternativet som erbjuds av cybernetiks fiberoptisk, sändare och monitorer. Här är det möjligt att bedöma saker ur ett perspektiv rent subjektiv eftersom jag aldrig har varit attraherad av fenomenet kallad för Playstation. Men om jag skulle förmedla ett resonemang av det som personliga iakttagelser har hittills ingått, i vissa faller, starkt stöder jag mer eller mindre mekaniska kopplingen och avkopplingen ifrån verkligheten. Samt med en stor och ansenlig konditionering: att det finns bakom ett moraliskt och ansvarsfullt beteende motivation. Vi är utrustade med en unik genetisk kod, unrepeatable och vår inre struktur är ett område som är vårt uteslutande. Det finns röster som fördömer bigami medan den finns i andra kulturer som en tradition i hundratals år. En av de negativa effekterna av alkoholkonsumtion är dödligheten. Däremot är alkoholen den första allmänt accepterande ersättning av den nuvarande civilisationen. Det påstående som stor ovanpå, vill inte tycks förespråka vad som anses i vid bemärkelse, den olaten. Grundtanken är att vi utgår från en tänkt början med lika chanser för att lyckas. Endast att slutligen BARA resultatet räknas!

http://www.iwise.com/Wfz1F1

http://thinkexist.com/quotes/carl_gustav_jung/3.html2

http://www.imdb.com/title/tt0986263/3

http://www.youtube.com/watch?v=0T7isP62pdU

Advertisements