I följande sidor skall vi försöka skildra konstens och kreativitetens begrepp så att den vidareutvecklade rapportens innehåll kan betona arbetets syfte genom sitt material.

Sen vidare i avhandlingen skall vi ta en närmare titt över Ludwig van Beethovens dramatiska fast sublima, oerhört oroande öde.

Det tycks att William Shakespeare lever fortfarande genom sina belysande pjäser och sitt unika sätt att uttrycka stora, allmängiltiga sanningar.

Vid Svenska B undervisning avhandlar ett avsnitt av kursen upplysningen. Leonardo da Vinci betraktas som en av de mest betydelsefulla representanter av perioden.

En strålande konst som adlade arkitekturens historia, betraktas Antoni Gaudi, som satte sin kallelse för konstverk framför sitt egen privata liv.

Pieta och Sixtina Kapellet har gett Michelangelos evighet trots att hans begåvning kostade honom hans ensamhet.

Det är svårt att inse om det finns någon dödlig ande som inte hade förstått vem Einstein och resultaten av hans forskningar, var.

 

Konsten är i huvudsak det mest känsliga uttryckelse för mänsklighetens kreativitet. Lika besvärligt att definiera som att bedömas med tanke på att varje artist väljer sina egna regler och arbetsmetoders storhet.
Genom sitt sätt att uttrycka sig, kan konsten ses som en form av kännedom (kännedom om konst) som kan framkalla en känsla, en idé, en förnimmelse eller en upplevelse.

Kreativitet

“Människans öde är skapelse”, sa en gång en berömd författare. Varje dag skapar människor, oavsett om det är en känsla, tanke, spel, poesi m.m. Vad som verkar mycket intressant, är att man aldrig vet resultatet av en skapelse. Varje människa är unik genom sig själv och samhällets kunskap; alltså är unik över sin egen skapelse.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


3. Avhandling


INNEHÅLL

 

 • 3.1……… Musik Ø Ludwig van Beethoven

  «Beethovens revolution»………………………..5

 • 3.2……… Litteratur Ø William Shakespeare

  «Shakespeare på vita duken»………………..…6

 • 3.3……… Målning Ø Leonardo da Vinci

  «Leonardo da Vinci – Anatomiska studier»..…..6

 • 3.4………Arkitektur Ø Antoni Gaudi

  «Gaudi och sitt verks evighet»…………………7

 • 3.5………Skulptur Ø Michelangelo Buonarroti

  «Michelangelo av Florens»…………………….7

 • 3.6………Vetenskap Ø Albert Einstein

«Albert Einstein – hans liv och universum»….8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 3.1
  Ludwig Van Beethoven

 

Beethovens revolution

Världens största kompositör som är ofta bedömd, Ludwig van Beethovens geni är tydligt beskrev i Larséns Carlhåkan utdraget “Beethovens revolution”, publicerad i Populär Historia 3/2000. Artikelns innehåll anses mycket dokumenterad och den som läser till slut befinner sig ett steg närmare kompositörens musikaliska framsteg och budskap. Alltså, under Napoleons styrelse, fick ungen Beethoven uppmärksamhet av Jean Baptiste Bernadotte, en av Napoleons mest inflyttande general och blivande Sveriges prins. Vidare i texten, Carlhåkan lått oss erkänner dåtids politiks rörelse och hur Ludwig van Beethovens musik betraktas ur Frans Kejsar synpunkt: “Något revolutionärt döljer sig i musiken”. Vist hade
han tänkte så eftersom vid endast tretton år, utgått Beethoven hans första kompositioner och bevisade i vilken slags människors kategori tillhörde han: “Tack vare sitt intellekt och sin nyfikenhet tillägnade han sig en viss, om än osystematisk, bildning. Som sin älsklingslitteratur nämnde han själv i senare sammanhang Odyssén, Plutarchos, Schiller och Goethe (som blev hans personliga vän).”

“Hurdan hade då Beethovens bildningsgång varit, hur hade hans tänkesätt formats?” Utmanade sen oss författaren att fråga. Särskild när tidigares politiska och ekonomiska upprörelser begränsade fostran. Men det var inte Beethovens fall som i hösten av 1792 lämnade sin födelsestad, Bonn, för mer kosmopolitiska Wien, en världsmetropol. En minnesrik paragraf tycker jag att skissar tillfället ännu bättre: “Beethoven var den som bröt igenom och hävdade sin särart och sitt höga värde som självständig konstnär i det nya, tidigborgerliga sociala sammanhanget.
Han var högt skattad som pianist och kompositör i adliga och furstliga kretsar och hos insiktsfull liebhaber i dessa kretsar var han något av gunstling, även om det visade sig svårt att oavbrutet behålla den fordrande Beethovens vänskap genom alla hans lynneskast.”

Det finns inga hemligheter längre om Beethovens politiska inriktningar som ofta avslöjas i sina symfonier fast ibland ändras han sin beundran i en bitter besvikelse: “Beethovens Symfoni nr 3 i Ess-dur opus 55 är den komposition där sympatierna för Napoleon går tydligast i dagen. Då Beethoven 1803 komponerade denna sin tredje symfoni hade han revolutionshjälten i tankarna. Musiken är till sin karaktär heroisk, det kan man lugnt påstå utan att uttala sig alltför subjektivt.” (…) “Men när tondiktaren efter väl förrättat värv i maj 1804 nåddes av budskapet att hjälten, som i detta skede dittills burit titeln förste konsul, låtit utropa sig till kejsare blev reaktionen vredgad: så dåligt beställt var det alltså med jämlikheten och broderskapet! “Nu skall även han trampa på de mänskliga rättigheterna och blott släppa fram sin egen ärelystnad. Han kommer att sätta sig själv över alla andra och bli en tyrann”, yttrade Beethoven.”1 Vad kommer vi nu att dra för slutsatser – att tidens upprördhet matchande utmärkt med kompositörens insiktsfulla bakgrund och resultaten anförs i äkta, genomtids värdefulla mästerverkar. Sista del av sitt liv, lidande Beethoven av dövhet och depression. Men han besegrade inte och i sin sista symfoni, Till glädje kan man tydligt inse Ludwig van Beethovens kreativa intensitet.

 

 • 3.2
  William Shakespeare

?
Benådning är den sanna adelsmärke

?
Det finns inget värdefullt arv än äran

?
Kärleken som man kan mäta är alltid mycket kort

? Arbetet som gjorts av nöje botas oss av slit

Shakespeare på vita duken

Om vi endast skulle uttrycka William Shakespeares namn, då utlöser vi automatiskt tankes minne om de mest sett, läst och känt kärlek historiens av någonsin. Shakespeares karaktärer fortsätta genomsyrar nutidens livs händelser. Hur hade lyckade mästaren att uppnå sån mål, fortsätter att hitta rätta svarar alla litteraturs kritiker under sista sekler. I sin recension publicerad 2001-03-06, Anders Lindahl påpekar med skarpsinnet att: “Alla mer eller mindre seriösa diskussioner gällande Vem Som Egentligen Skrev Pjäserna åsido, kan man bara förundras över den oerhörda skatt av fantastiska, kloka, roande och spännande berättelser som samlats under namnet William Shakespeare. Att de allt som oftast filmas än idag, några hundra år efter tillkomsten, talar också sitt tydliga språk om hur pjäserna fortfarande har en hel del tänkvärt att säga, och framförallt underhåller även dagens människor. Även om pjäserna ofta kläs i annan kostym, förflyttas framåt och bakåt i tiden och runt omkring i världen så håller de i allmänhet för den burdusa behandlingen, vilket bara kan få en att instämma i den gamla vanliga kören om hur härligt Universella hans historier är.”2

 

 • 3.3
  Leonardo da Vinci

Anatomiska studier

Vart vi, nutids mänsklighet skulle lämnas tillbacks framsteg utan Leonardo da Vincis lysande insats. Dessutom målningar och uppfinningar, Leonardo di ser Piero da Vinci (1452 – 1519) berörde områden av musik, matematik, arkitektur, kartografi, geologi, botanik, m.m.

I 2010-07-29, redaktionen av Nyfikenvital.org publicerad ett mycket tätt material om Leonardo da Vincis arbete. Ur deras undersökningar min rapport skall fokusera på måleris syntes, nämligen da Vincis porträtter. “Dam med Hermelin målad av Leonardo da Vinci cirka 1489 – 1490 fångar ett mycket tydligt ansiktsuttryck och under denna period målade Leonardo da Vinci ett flertal målningar som var och en kan upplevas uttrycka typiska ansiktsuttryck hos kvinnor. Vad som också är intressant med Dam med Hermelin och som adderar inte bara till dess språk utan också utmanar hur vi betraktar och ser på världen är den hermelin och hennes hand.”3

 • 3.4
  Antoni Gaudi

Gaudi och sitt verks evighet

Hittas vi i samtiden jämförbara genier? Krävs förklaring en av rapports frågar och genom arkitekturs område, finns där urvärlden namn som kan svara affirmativ. Solomon R. Guggenheim, Frank Loyd Wright, Frank Gehry eller Rem Koolhaas är några av de mest representativa nittonhundratalens byggare. Spanskan Antoni Plàcid Guillem Gaudí Cornet (1852-1926) markerades troligtvis modernismen i arkitektur.

I utdraget av Bengt Karlssons exponering – Extrovertmedia.se, begriper vi Antoni Gaudis livets karriärs upp och nedgångar som startades ganska tidligt: “Antoní var det yngsta barnet i en syskonskara av fem barn. 1868 flyttade Gaudí till Barcelona för att studera arkitektur. Gaudí var ingen framträdande student på universitetet, emellertid var han duktig nog att skaffa sig en solid kunskap om grundläggande arkitektur. Hans mor dog 1876, strax efter att Gaudí började på universitetet. Han bodde på två olika ställen denna tid, alltid åtföljd av sin far och sin systerdotter, Rosa Egea. De var hans enda familj, och han kom heller aldrig att gifta sig.”

“Betraktelse” är ordet som anpassar på det bästa sett Antoni Gaudis konst och Barcelonas berömda La Sagrada Familia anses ur min egen synvinkel
som en av världens mest kända symbol. “Hans (d.v.s. Antoni Gaudi) bekantskap med Martorell gjorde att han fick ta över ledningen av det projekt som kom att bli kronan av hans verk, La Sagrada Familia. 1883 tog Gaudí officiellt kontrollen över projektet, och gav det 43 år av sitt liv.”4

 

 

 •     3.5
  Michelangelo Buonarotti

Michelangelo av Florens

Michelangelo Buonarottis (1475-1564) namn kan hänföras till renässansens epok samt till kanske den mest känsliga skaparen av vackert.“Michelangelo var ett geni, oöverträffad som konstnär, men han levde sitt liv som en svårt splittrad själ. Han var mycket ensam, tyckte han var ful och plågades av svår ångest. Han hade vad man vet inget förhållande med någon kvinna. Michelangelo ansåg att “en vacker själ ger en vacker kropp”.5 Fragmentet är ett utdrag av Anna Jonssons resas hemsidan, romresa.nu. Michelangelos unicitet består i sin otroliga kapacitet att återställa i minsta detalj djupaste inlevelse genom form och färg. Skulpturen “Pieta” kommer att stödja min yttrande. “Redan då Michelangelo Buonarotti var bara drygt 20 år fick han i uppdrag att hugga “det vackraste verk i marmor som Rom någonsin skådat”. Hur denna unge Michelangelo lyckades skapa något så vackert som “Pieta” är en gåta. Att i marmor kunna hugga ut denna underbara skulptur föreställande jungfru Maria med Jesus i sina armar. Många håller nog med om att det blev Michelangelos vackraste skulptur.”5

 

 • 3.6
  Albert Einstein

Einstein trodde på världens begriplighet

Manen vars namn används ofta som en ersättning av klassikens “geni”, kallas utan tvivlar för Albert Einstein. I början av sin fysiks studier, ta reda på alla ungdomar sedan 1916 om den mest berömda formel. Den kallas för relativitets teori och tolkas helt enkelt som “energin är lika med massan gånger ljushastigheten i kvadrat”. I sin artikel publicerad 3 april 2009 i SvD, omtalar Håkan Arvidsson mycket underhållande hur Einsteins teori skulle uppfattas: “
Populärt kan man säga att i Einsteins universum finns varken absolut rum eller absolut tid vilket var en av grundförutsättningarna i Newtons mekanik. Newtons teori om gravitationen vilade på idén att det fanns kroppar i vila mot vilken gravitationen kunde mätas, visserligen kunde aldrig dessa vilande kroppar observeras. De förutsattes bara för att teorin skulle hålla stick. Einsteins teori visade att allting förhöll sig relativt till allt annat och att förutsättningen om vilande kroppar som grund för gravitationen var överflödig. Han visade också att det enda konstanta i universum var ljushastigheten och att ljuset påverkades av gravitationen eftersom det kröktes när det passerade en himlakropp med stor massa och stark gravitation.”6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Slutsatser

Oavsett de har revolutionerat vetenskapen och teknik eller hade de skapat minnesvärda verkar inåt sjunde konster,
de som hade valt “utvägen ur trenden” antagandes deras tillstånd, troddes på egna uppdrag och levdes endast genom själva arbetet och deras förvissningar.

En biografi erhålls efter bortgång kommer aldrig till att verkligen återspeglar personen bakom mästerverk.
Dem världshistoriens titaner lämnade mänskligheten nutids IDENTITET, chockerade och förvånade ur sina unika IDÉER som utan tvekan kontrasterade starkt med de tider som ingick.
De pulserade geni utan att bry sig av löjlig, isolering och elände i alla dess former.

Hade serverade framstegen och skapade monumentala verk trots ofta förväntas de för erkännande.
Ett beröm till alla namn som finns i detta material och en antydning till de som glömde

ATT TÄNKA FRITT.

 

 

 

 

 

 

 


 

Advertisements