Medier och kommunikation: Kommunikation och globala medier (180 hp)
Områdesbehörigheter

Områdesbehörigheterna med tillhörande behörighetskurser

Områdesbehörighet 1
Historia A, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 2
Aktuellt språk Steg 3, Engelska B

Områdesbehörighet 3
Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 4
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 5
Matematik B, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 6
Engelska B, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 6 a
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 6 b
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 6 c
Engelska B, Samhällskunskap A samt behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen.

Områdesbehörighet 7
Matematik B

Områdesbehörighet 8
Fysik B, Kemi A, Matematik D

Områdesbehörighet 9
Fysik B, Kemi A, Matematik E

Områdesbehörighet 10
Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E

Områdesbehörighet 11
Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

Områdesbehörighet 12
Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C

Områdesbehörighet 13
Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D

Områdesbehörighet 14
Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

Områdesbehörighet 15
Matematik B, Naturkunskap B*, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 16
Matematik B, Naturkunskap B*, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 17
Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B*, Samhällskunskap A

* Naturkunskap A + B motsvaras av:
Biologi A, Kemi A, Fysik A

 

Högskolebehörighet
Högskolebehörighet är de kriterier och krav som ställs för att kunna ansöka till högskola i Sverige.

Grundläggande behörighet för högskoleutbildning
Grundläggande behörighet för högskoleutbildning innebär att uppfyller minst ett av följande kriterier (förenklat):
Slutbetyg från ett nationellt program.
Specialutformat program i gymnasieskola.
Slutbetyg från komvux och har lägs…t betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 %.
Samlat betygsdokument från komvux.
Avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje / tvåårig specialkurs (med godkänt i Svenska B och Engelska A).
Betyg från viss äldre utbildning som ger grundläggande behörighet (med godkänt i motsvarande Svenska B och Engelska A).
Avgångsbetyg 2 eller 3 (eller motsvarande) från komvux
Uppfyller 25:4
Är minst 25 år
Arbetat minst halvtid i minst 4 år
Godkänt i motsvarande Svenska B och Engelska A
Avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till universitetsstudier i det land där den fullföljts. Och godkänt i motsvarande Svenska B och Engelska A.
Intyg från folkhögskola om grundläggande behörighet samt styrkt behörighet i samtliga kärnämnen.
Särskild behörighet för högskoleutbildning
Särskild behörighet för högskoleutbildning innebär att det ställs krav utöver grundläggande behörighet. För exempelvis civilingenjörsprogrammet ställs extra krav inom matematik, fysik och kemi.

VHS: Grundlägande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma för all utbildning

 

Antagningen

833 82 Strömsund

0771 550 720

Antagningsbesked Höstterminen 2011

2011-07-12

Anmälningsnummer

Personnummer

3874464

CARMEN NYMOEN

Det här är ditt antagningsbesked som redovisar resultatet av det första urvalet.

Du som är antagen eller reservplacerad måste svara för att behålla din plats inför det andra urvalet. Om du inte vill

ha din plats lämnar du återbud genom att inte svara. Hur stor möjlighet det är att antas i det andra urvalet går inte

att förutsäga. Platserna efter det andra urvalet tillsätts utifrån hur alla sökande har svarat efter det första urvalet.

Du måste svara senast den 2011-08-01

Vill du överklaga ett beslut om behörighet?

Du kan endast överklaga beslut om att du inte uppfyller ett behörighetskrav eller avslag vid bedömning av reell

kompetens och undantag. Du överklagar genom att skriva ett brev där du anger vad i beslutet du anser vara

felaktigt, vilka skäl du har och vilket universitet eller högskola överklagandet gäller. Skicka brevet till Antagningen,

833 82 Strömsund.

Senast tre veckor efter att du har fått ditt antagningsbesked ska överklagandet ha inkommit. När en överklagan

inkommit prövas först om det skett i rätt tid. Sedan kan universitetet/högskolan i vissa fall ompröva sitt beslut. Om

universitetet/högskolan inte ändrar sitt beslut skickar de överklagan vidare till Överklagandenämnden (ÖNH). Det

beslut som ÖNH fattar kan inte överklagas.

Överklaganden till följande högskolor ska du skicka direkt till respektive rektor, eftersom dessa högskolor är

sista beslutande instans: Chalmers tekniska högskola, Ersta Sköndal högskola, Handelshögskolan i Stockholm,

Högskolan i Jönköping, Röda Korsets högskola och Sophiahemmets högskola.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI Sökande med gymnasiebetyg utan

komplettering

BII Sökande med gymnasiebetyg med

komplettering

BIII Sökande med betyg från utländsk

gymnasieutbildning

BIV Sökande med studieomdöme från

folkhögskola

HP Högskoleprovsresultat HPGR Högskolepoäng, grundnivå

HPKP Högskolepoäng, grundnivå HPAV Högskolepoäng, avancerad nivå HPKA Högskolepoäng, avancerad nivå

ÖS Övriga behöriga sökande SA Sen anmälan EA Efteranmälan

Resultatet av dina ansökningar efter urval 1

Sida 2

CARMEN NYMOEN

Prio Anm.

kod

Utbildning/

högskola

Högskolepoäng

Urvalsgrupp

Urvalsresultat Antal antagna

i urvalsgruppen

Anmärkning/

meddelande

1 KAU-

68063

Medier och kommunikation,

Kommunikation och globala medier

Dagtid

Helfart (100%)

Normal undervisning

Karlstads universitet

Karlstad

180 BIII Reserv 2 0

2 KAU-

68060

Medier och kommunikation, Visuell

kommunikation och design

Dagtid

Helfart (100%)

Normal undervisning

Karlstads universitet

Karlstad

180 BIII Reserv 2 0

Meddelanden från utbildningsorganisation

Karlstads universitet

Kontaktinformation

E-postadress:

Mobiltelefon:

Adress

Folkbokföringsadress: