Hej Skolverket!

Jag heter Carmen Nymoen, bor i xxxfors – xxx och vid den här meddelande jag vill anmäla ni om en situation som har uppstått i min skola, Arvika – Vuxenutbildningen. Där hade jag deltog en mängd kurser sedan 2007. Föra termin, nämligen höstens 2010, hade jag börjat Svenska som andraspråk B, undervisad av Kerstin Berger. Kursen pågick under ovanliga tillstånd; och jag menar med detta att från börjar, kursen hade en stor brist av medlemmar – vid slutet av oktober (2010-10-29), räknade Svenska som andraspråk B inte minst än 2 deltagande. Startad med det där datum, min lärare och rektorn, ”har haft ett möte” där de har bestämt ”att ändra upplägget för Svenska som andraspråk B resten av terminen (bifogat, finns meddelandet). Samt med det beslutet, fick jag två ändrade studieplaneringar så att till slut, räknade jag tre olika scheman. Som att det var inte nock, min lärare bestämma sig att avgå under samma period. Vid våra sista ”individuell handledning”, där jag skulle får en bedömning på min kunskap, fick jag den där sidan (bifogat bild 002) samt med en förklaring om att ”det är min bedömning!” Att det var hennes bedömning, förstode jag men vad som är fortfarande och oerhört oklart för mig är följande:

  1. Vem är specifikations mottagare?
  2. Vem hade godkänd lärarens bedömning?
  3. Varför finns INGENTING skriftlig och undertecknat (t.o.m. själva specifikationen)?
  4. Det finns ett liknade prejudikat i svenskas utbildning?
  5. Finns möjligheten att ansvaret delegeras?

I den 17 november, vid muntliga Nationella Prov, Linnar Holgersson (Svenska B läraren) erbjuda mig att stoppa utanför klassrom p.g.a. ”de andra mina kollegor känner sig hämmade om jag närvara deras anförande”. Jag återkom i klassrom efter alla elever slutade och underhållande jag min tes. Några dagar efter, vid ett möte som hade jag har haft med min rektor om kursens tillstånd, påpekade jag också muntligas prov händelse. Hon inte trodde vad jag har påstöt och sa att ”det är inte möjligt!” utan vidare undersökningar. Ännu mer. I början av Januari, innan nya läraren komma in, fick jag som en ”förslag” så att min betyg skaffas, att ta några privata lektioner hemma, hos en pansionist lärare (Elizabeth Alm – Arvika)

NB I nutiden, deltog jag under en s.k. inkognito frekvens, nya lärarens Svenska B kurs, tills igår där fick jag brevet som är bifogat som bild 006.

I en stor förhoppning av ett lämpligt budskap,

Hälsningar,

Carmen Nymoen.

21.02.2011

Advertisements